top of page

Изберете Търговска гимназия "Васил Априлов" 

- вашият шанс за европейско образование!

ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг

Търговска гимназия "Васил Априлов"
-
Червен бряг

Сайтът Ви предоставя възможност да се запознаете с данни и факти от по-важните събития в историята на училището (ТГ "Васил Априлов").

Сведения за състоянието на материалната база, както и за състава на учителския колектив.

Също така тук ще намерите информация за традициите на гимназията и за заплануваните предстоящи събития!

ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг
ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг
ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг
ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг

Полезни връзки

  • Facebook

Проектни дейности:

 

През учебната 2021/2022 г. 5 ученици от специалност "Икономическа информатика" се включиха в проект Ученически практики - 2.

 

През учебната 2022/2023 г. 15 ученици от специалност "Икономика и мениджмънт" се включиха в проект Ученически практики - 2.

ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг
ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг
ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг
ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг
ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг
ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг
bottom of page