top of page

Колектив

 

 

С П И С Ъ К 

НА КОЛЕКТИВА ПРИ ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

"ВАСИЛ АПРИЛОВ"

- ЧЕРВЕН БРЯГ

ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг

Директор:

 1. Виолета Стоянова Манолева

Административен персонал:

 1. Николинка Иванова Иванова - Главен счетоводител 

 2. Маргарита Христова Маринова - ЗАС 

Преподаватели: 

 1. Иванка Валентинова Илиева - Учител по Български език и литература / История и цивилизация

 2. Надежда Стефанова Гълъбова-Йорданова - Учител по Английски език

 3. Веселка Иванова Христова - Учител по Математика и Информационни технологии

 4. Мая Ганчева Дикова - Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

 5. Цветелинка Генова Христова - Учител по Физическо възпитание и спорт

 6. Десислава Миленова Велкова - Учител по Специални предмети

 7. Боряна Иванова Гечева - Учител по Специални предмети

 8. Мария Валериева Вълкова - Учител по Специални предмети

Обслужващ персонал:

 1. Теодора Костадинова Ганчева – Чистач  

bottom of page