top of page

Документи

ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг

Документи свързани с училището за учебната 2023-2024 година.

Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси.

 

За сигнали:

гр. Червен бряг - 5980

общ. Червен бряг

обл. Плевен

ул. Тома Петков № 27

Тел.: 0659/9 23 18

E-mail: info-1500219@edu.mon.bg

bottom of page