top of page

Прием

ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг

За учебната 2024 / 2025 година училището ще осъществи прием на ученици по следните професии и специалности:

 

Прием след завършен VII клас (основно образование):

 

ПО ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ" - СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"

 • с разширено изучаване на английски език;

 • срок на обучение - 5 години;

БАЛЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ;

 • удвоената оценка от теста по математика;

 • оценките от двата балообразуващи предмета (математика и география) от свидетелството за завършено основно образование;

 

ПО ПРОФЕСИЯ "ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ " - СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ"

 • с разширено изучаване на английски език;

 • срок на обучение - 5 години;

БАЛЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ;

 • удвоената оценка от теста по математика;

 • оценките от двата балообразуващи предмета (география и информационни технологии) от свидетелството за завършено основно образование;

 

Пълният курс на обучение VIII - XII клас дава възможност за:

 • Получаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап - след завършен 10 клас и на втори гимназиален етап - след завършен 12 клас;

 • Полагане на държавни изпити след 12 клас за придобиване на трета степен на професионална квалификация "Икономист" и "Организатор интернет приложения" по национални изпитни програми, утвърдени от МОН по:

  • Теория на професията;

  • Практика на професията;

 • В VIII клас се изучава разширено английски език, който продължава и в останалите класове;

 • Обучението по тези професия дава възможност за придобиване на повече практически знания и умения чрез работа в Учебно предприятие;

 

График на дейностите:

 • Изпити НВО:

  • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 9:00 часа;

  • Математика – 21 юни 2024 г., начало 9:00 часа;

  • Резултатите от класирането ще бъдат обявени на платформата за държавния прием на адрес: https://infopriem.mon.bg;

  • Всеки ученик има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка;

 • I етап

  • Подаване на документи - 08 –10 юли 2024 г.;

  • Записване - 15-17.07.2024 г.;

 • IІ етап

  • Записване – 22-24.07.2024 г.;

 • ІІI етап

  • Подаване на документи - 26–29 юли 2024 г.;

  • Записване - 31.07-01.08.2024 г.;

 • IV етап

  • Подаване на документи – 5-6 август 2024 г.;

  • Записване – 08-09.08.2024 г.;

  • След ІV етап – попълване на незаети места - до 11.09.2024 г.;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • копие на свидетелство за завършено основно образование, заедно с оригинала на документа за сверяване;

 • копие на медицински документ, издаден от личен лекар, заедно с оригинала на документа за сверяване;

 • копие на служебната бележка за положените приемни изпити (по БЕЛ и Математика от НВО), заедно с оригинала на документа за сверяване;

 

Работно време на канцеларията - от 8:00 до 16:30 часа.

 

Телефон: 065992318

bottom of page