top of page

МАГИЯТА НА ЛЮБОВТА И ВИНОТО! 

МАГИЯТА НА ЛЮБОВТА И ВИНОТО !

Магията 

съм Аз! 

Магията 

си Ти! 

Магията 

е Той, погледът невинен! 

Магията 

е Тя. 

Моята коса в твоята ръка! 

Магията 

е То –виното на любовта ! 

Магията 

сме Ние – две лица в едно ! 

Магия 

е една целувка в нощта! 

Магията 

сте Вие 

Вино и любов! 

Магията 

са Те: твоите очи, твоите ръце, твоите коси! 

Пленена съм сега 

от него и от нея. 

Омая във нощта 

от виното и любовта ! 

 

 

 

Антоанета Асенова, 

ХІ в клас, ТГ “В. Априлов“

bottom of page