top of page

Обяви и конкурси

СЪЮЗЪТ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

обявява

 

ДВАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

 

„Млад икономист – 2024г. : Гласът на младите за силна икономика”

 

на тема:

 

“ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“

       Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

  • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;

  • Докладите трябва да бъдат написани на български език;

  • Пълният текст на разработката следва да бъде до 15 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците; Разработката на екип от 2 до 3-ма участника не трябва да надхвърля 25 страници. 

  • В текста да не се посочва името на автора /или авторите/;

Повече информация може да откриете в приложения документ - 

       В настоящата година Националният конкурс „Млад икономист“ ще отбележи ползотворни двадесет години от учредяването му като форум на младежко творчество по проблемите на икономическото и социално- икономическо развитие на България. Ще се радваме да насърчим участниците в конкурса уверено и убедено да споделят с разработките си своите идеи и размисли по избраната актуална тема за дигиталните умения и бъдещето на изкуствения интелект в икономиката. Съорганизатор на тазгодишния конкурс е Стопанският факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

 

       Целта на Националния конкурс е да стимулира младите хора да участват със собствени разработки и да споделят своите идеи и виждания относно изграждането на дигиталните умения чрез обучение и образование, с оглед на бързото развитие на цифровизацията на икономиката, включително с отчитане на нарастващата роля на изкуствения интелект.

       На съвременния етап изкуственият интелект (ИИ) заслужава особено внимание като нова, динамично развиваща се производителна сила, която не само ще замества човека, но прави трудът му по-ефективно продуктивен и по-силно свързан с иновации и модернизация на всички сфери на икономиката, както и на други области на социалния живот. Същевременно приложението на изкуствения интелект е свързано не само с възможности, но и с редица икономически рискове от разходи на енергия и съответно висок „въглероден отпечатък“, както и рискове от морално-етични проблеми за защита на правата на човека, ненарушаване на правата на идентичността на личността, на интелектуалната собственост, на киберсигурността и др. Европейската комисия изглежда е сред малкото участници, които признават това, след като издаде в края на миналата година „проект на етични насоки за надежден ИИ“.

Повече информация може да откриете в приложения документ - 

bottom of page