top of page

Р А З Д А В A М СЕ

Р А З Д А В A М СЕ

Аз пълна съм със сила! 

На хора много мога ръката да подам, 

не защото молят, 

а от обич – да помогна само… 

 

Аз нося светъл огън! 

За хората, познали радостта, 

намирам дума блага, 

на страдащите съм готова 

душата им да стопля 

и блясък да запаля 

в гаснещи очи, когато в тях 

замират на надеждата последните искри… 

 

Аз галя с топла нежност! 

На хората без корист се усмихвам, 

Понякога кадем съм, 

усмихвам се, дори когато 

някои се опитват 

сърцето ми изстрадало 

с коварство да подритват… 

 

Богата съм и мисли красими! 

И страдам от човечност ! 

Раздавам се и зная: 

понякога съм грешна, 

но тое пак от обич, 

от жаждата с главата да разбия 

света на злобата и алчността 

и като птица бяла в простора 

с ятото да полетя! 

 

 

 

ДАФИНКА БОЖКОВА, БИВШ УЧИТЕЛ ПО ЛИТЕРАТУРА 

ПРИ ТГ “В. АПРИЛОВ“

bottom of page