top of page

Публикации

Училище с традиции

Това е най-старото и най-реномираното средно учебно заведение в региона, което осигурява на своите възпитаници:

  • Високо качество на обучението, осъществявано от авторитетен и високо квалифициран преподавателски състав;

  • Конкурентноспособност и успешна професионална реализация;

  • Добре оборудвани кабинети и компютърни зали с достъп до интернет, библиотека и физкултурен салон;

  • Интензивно езиково обучение с възможност за международно признание.

През изминалите години възпитаниците на Търговска гимназия са над 11 000. Всяка година успешно завършват около 60 ученици. Със запазената си марка “Счетоводна отчетност” и “Икономист”, училището подготвя квалифицирани кадри с възможност за отлична професионална реализация. В областа на икономиката Търговската гимназия осигурява на своите възпитаници добра интеграция в съвременното гражданско общество. Дългогодишни са традициите и в обучението по математика и чужди езици, гарантиращи конкурентноспособността и успехите на учениците. Доказателство за това са спечелените олимпиади и състезания, международните конкурси и сертификати и отличните оценки на кандидат-студенските изпити. Много от възпитаниците на училището са носители на сертификат - КЕЙМБРИДЖ и ТОЙФЕЛ и около 15 възпитаници ежегодно работят в чужбина в рамките на международни младежки организации. Търговска гимназия “Васил Априлов” навлиза в XXI век като утвърдено и желано средно учебно заведение-училище с традиции! В ускорения ритъм на модерните времена печелят хората, които са крачка напред във времето.

Инвестирайте времето и интелектуалния си потенциал в 

Търговска гимназия “Васил Априлов”- за да спечелите самочувствие и гарантиран успех!

bottom of page