top of page

Специалности

ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг

 

През учебната 2023 / 2024 година в училището се обучават ученици по следните специалности:

 

VIII а клас - специалност "Икономика и мениджмънт" - дневна форма

 

VIII а клас - специалност "Електронна търговия" - дневна форма

 

IX а клас - специалност "Икономика и мениджмънт" - дневна форма

 

IX а клас - специалност "Електронна търговия" - дневна форма

 

X а клас - специалност "Икономика и мениджмънт" - дневна форма

 

X а клас - специалност "Електронна търговия" - дневна форма

 

XI а клас - специалност "Икономика и мениджмънт" - дневна форма

 

XIІ а клас - специалност "Икономика и мениджмънт" - дневна форма

X клас - специалност "Икономика и мениджмънт" - самостоятелна форма

XI клас - специалност "Икономика и мениджмънт" - самостоятелна форма

bottom of page