top of page

СПОМЕН И ВЕЧНОСТ

СПОМЕН И ВЕЧНОСТ

(посветено на бившите и настоящи учители 

и ученици от Търговската гимназия - Червен бряг)

Дълго живея с нашите срещи,

трепне сърцето, кръвта ми пулсира

и, че съм стара - дори не усещам,

от паметта ми не съм ви изтрила.

 

Спомени мили пред мене танцуват

и ме понасят в годините млади,

горда съм с някои, с други - тъгувам,

тихо се радвам, че нещо ви дадох.

 

Бяхме щастливи в своята младост,

гонехме често вятър в мечтите,

много успехи ни носеха радост,

жажда за знание блестеше в очите.

 

Ето ни вече зрели, улегнали,

всеки по своя пътека върви,

друг е сега нашият ТЕХНИКУМ,

има традиции нови, добри.

 

Днес е ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ с име,

пази ревниво светлика - патрон,

мъдри завети остави Априлов,

всеки признателно прави поклон.

 

Колко е кратък животът човешки!

С обич, блага да бъде богат!

Нека да има раздели и срещи

в този безкраен, загадъчен свят!

Дафинка Божкова

бивш учител по литература 

и заместник директор на ТГ "В. Априлов"

bottom of page