top of page

УЧИЛИЩЕ С ИСТОРИЯ

УЧИЛИЩЕ С ИСТОРИЯ

“Има ли старо училище ?” – питаш. 

На възраст човешка ли възрастта му прилича? 

Учиш,порастваш. После отлиташ. 

Дали то също расте, помъдрява, обича? 

 

Щом всяка година младостта го зарежда, 

не е ли то жизнено, силно и вечно? 

Ден подир ден в него зрее надежда 

за вярна посока, доброта и човечност. 

 

Старо ли ? Има училище с история, 

в която са безчет имената и успехите. 

Щом бил си сред неговата аудитория, 

ще си посрещан по ума, а не по дрехите. 

 

Достолепна е възрастта му, 

историята е дълга и интересна. 

За него се знаят и легенди, и епиграми, 

помнят се събития и личности известни. 

 

Ако то има свое място в сърцето ти 

и си го спомняш не само на празник, 

ще го има дори след хилядолетие. 

Да питаш за възрастта му –не е ли напразно?

ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА, УЧИТЕЛКА ПРИ ТГ “В. АПРИЛОВ“

bottom of page