top of page

История

Търговска гимназия “Васил Априлов” е тясно свързана с историята и развитието на град Червен бряг.

История

Изборът на град Червен бряг за седалище на търговското училище не е случаен. Младият град е център на оживена търговия, лека индустрия, земеделие и важен ж.п. възел.

2 юли 1921 година: Със Заповед № 1201 на Министерството на търговията, промишлеността и труда, в Червен бряг се открива Нисше училище по търговия и кооперативно дело с двегодишен курс на обучение.
1922-1923 година: Училището минава към Ведомството на народното просвещтение под името Професионално търговско училище с тригодишен курс на обучение. Поддържа се от дарения на граждани и родители.
1923-1924 година: Връща се отново на подчинение на Министерството на търговията, промишленоста и търговията.
1925 година: Училището се преименува в Практическо търговско училище.
Август 1931 година: Със Заповед № 197 на Министерството на търговията, промишлеността и труда става Средно търговско училище.
1932 година: Училището се закрива.
1933 година: Търговския министър издава заповед за възобновяването на училището с издръжка от Червенобрежката градска община, при което функционират петите и шестите класове от Средно търговското училище. През следващите години се закрива и възтановява неколкократно,подчинено на различни министерства. Няколко пъти се променя името му - от Държавна търговска гимназия в Народно смесено търговско училище, Стопански техникум, Търговска гимназия.
1953 година: След референдума за република, Търговската гимназия се преименува в Икономически техникум “Васил Евстатиев Априлов”.
1971 година: По случай 50-годишния си юбилей, училището е наградено с орден “Кирил и Методий” - Първа степен.
1991 година: В техникума започва да се извършва прием на ученици след завършен седми клас в паралелки с интензивно изучаване на английски език.
22 юни 1996 година: Техникумът е включен в Националната служба по заетостта и притежава удостоверение за провеждане на квалификационно и мотивационно обучение.
31 октомври 2001 година: Икономически техникум “Васил Евстатиев Априлов” навършва осемдесет години.
Април 2003 година: Със Заповед на министъра на образованието Икономически техникум “Васил Априлов” отново се преобразува в Търговска гимназия.

bottom of page